MENU

Therefore I Am - Billie Eilish 「Tekst」 - Përkthimi në shqip

I'm not your friend
Or anything, damn
You think that you're the man
I think, therefore, I am


Therefore I Am - Billie Eilish 「Tekst」

I'm not your friend
Or anything, damn
You think that you're the man
I think, therefore, I am
I'm not your friend
Or anything, damn
You think that you're the man
I think, therefore, I am

[Verse 1]
Stop, what the hell are you talking about? Ha
Get my pretty name out of your mouth
We are not the same with or without
Don't talk 'bout me like how you might know how I feel
Top of the world, but your world isn't real
Your world's an ideal

[Pre-Chorus]
So go have fun
I really couldn't care less
And you can give 'em my best, but just know

[Chorus]
I'm not your friend


Or anything, damn
You think that you're the man
I think, therefore, I am
I'm not your friend
Or anything, damn
You think that you're the man
I think, therefore, I am

[Verse 2]
I don't want press to put your name next to mine
We're on different lines, so I
Wanna be nice enough, they don't call my bluff
Cause I hate to find
Articles, articles, articles
Rather you remain unremarkable (Got a lotta)
Interviews, interviews, interviews
When they say your name, I just act confused

[Pre-Chorus]
Did you have fun?
I really couldn't care less
And you can give 'em my best, but just know

[Chorus]
I'm not your friend


Or anything, damn
You think that you're the man
I think, therefore, I am
I'm not your friend
Or anything, damn
You think that you're the man
I think, therefore, I am

[Bridge]
I'm sorry
I don't think I caught your name
I'm sorry
I don't think I caught your name

[Chorus]
I'm not your friend (I'm not your friend)
Or anything, damn
You think that you're the man (They wanna, they can try)
I think, therefore, I am (I am)
I'm not your friend (Friend)
Or anything, damn (They wanna)
You think that you're the man (You're the man)
I think, therefore, I am (Therefore, I am)


Therefore I Am - Billie Eilish 「Tekst」 - Përkthimi në shqip


Unë nuk jam miku juaj


Apo ndonjë gjë, mallkuar
Ju mendoni se ju jeni njeriu
Unë mendoj, prandaj, unë jam
Unë nuk jam miku juaj
Apo ndonjë gjë, mallkuar
Ju mendoni se ju jeni njeriu
Unë mendoj, prandaj, unë jam

[Vargu 1]
Stop, çfarë dreqin po flet? ha
Get emrin tim të bukur nga goja juaj
Ne nuk janë të njëjta me ose pa
Mos flisni 'bout mua si si ju mund të dini se si ndihem
Kreu i botës, por bota juaj nuk është e vërtetë
Bota juaj është një ideal

[Para-Chorus]
Kështu që të shkojnë të argëtohen
Unë me të vërtetë nuk mund të kujdesen më pak
Dhe ju mund të jepni 'Dërgoj tim më të mirë, por vetëm e di

[Chorus]
Unë nuk jam miku juaj
Apo ndonjë gjë, mallkuar
Ju mendoni se ju jeni njeriu


Unë mendoj, prandaj, unë jam
Unë nuk jam miku juaj
Apo ndonjë gjë, mallkuar
Ju mendoni se ju jeni njeriu
Unë mendoj, prandaj, unë jam

[Vargu 2]
Unë nuk dua shtypin për të vënë emrin tuaj pranë arës sime
Ne jemi në linja të ndryshme, kështu që unë
Duan të jenë mjaft të bukur, ata nuk bëjnë thirrje blof tim
Shkak Unë e urrej për të gjetur
Artikuj, artikuj, artikuj
Në vend të mbeten të pavënë re (Got një Lotta)
Intervista, intervista, intervista
Kur ata thonë emrin tuaj, unë vetëm të veprojë hutuar

[Para-Chorus]
A je kënaqur?
Unë me të vërtetë nuk mund të kujdesen më pak
Dhe ju mund të jepni 'Dërgoj tim më të mirë, por vetëm e di

[Chorus]
Unë nuk jam miku juaj
Apo ndonjë gjë, mallkuar
Ju mendoni se ju jeni njeriu


Unë mendoj, prandaj, unë jam
Unë nuk jam miku juaj
Apo ndonjë gjë, mallkuar
Ju mendoni se ju jeni njeriu
Unë mendoj, prandaj, unë jam

[Urë]
më vjen keq
Unë nuk mendoj se kam kapur emrin tuaj
më vjen keq
Unë nuk mendoj se kam kapur emrin tuaj

[Chorus]
Unë nuk jam miku juaj (unë nuk jam miku juaj)
Apo ndonjë gjë, mallkuar
Ju mendoni se ju jeni njeriu (ata duan, ata mund të provoni)
Unë mendoj, prandaj, unë jam (jam)
Unë nuk jam miku juaj (shok)
Apo ndonjë gjë, mallkuar (ata duan)
Ju mendoni se ju jeni njeriu (Ju jeni njeriu)
Unë mendoj, prandaj, unë jam (Prandaj, unë jam)