MENU

Not My Responsibility - Billie Eilish 「Songtekst」 - Nederlandse Vertaling

Do you know me?
Really know me?
You have opinions
About my opinions


Not My Responsibility - Billie Eilish 「Songtekst」

Do you know me?
Really know me?
You have opinions
About my opinions
About my music
About my clothes
About my body
Some people hate what I wear
Some people praise it
Some people use it to shame others
Some people use it to shame me
But I feel you watching
Always
And nothing I do goes unseen
So while I feel your stares
Your disapproval
Or your sigh of relief
If I lived by them
I'd never be able to move
Would you like me to be smaller?
Weaker?
Softer?
Taller?
Would you like me to be quiet?


Do my shoulders provoke you?
Does my chest?
Am I my stomach?
My hips?
The body I was born with
Is it not what you wanted?
If I wear what is comfortable
I am not a woman
If I shed the layers
I'm a slut
Though you've never seen my body
You still judge it
And judge me for it
Why?
We make assumptions about people
Based on their size
We decide who they are
We decide what they're worth
If I wear more
If I wear less
Who decides what that makes me?
What that means?
Is my value based only on your perception?
Or is your opinion of me?
Not my responsibilityNot My Responsibility - Billie Eilish 「Songtekst」 - Nederlandse Vertaling


Ken jij mij?
Echt mij?
U hebt adviezen
Over mijn adviezen
Over mijn muziek
Over mijn kleren
Over mijn lijf
Sommige mensen haten wat ik draag
Sommige mensen loven
Sommige mensen gebruiken het om schande anderen
Sommige mensen gebruiken het om schande me
Maar ik voel je in de gaten
Altijd
En niets wat ik doe gaat ongezien
Dus terwijl ik voel je staart
uw afkeuring
Of je zucht van verlichting
Als ik geleefd door hen
Ik zou nooit in staat zijn om te bewegen
Wil je dat ik kleiner te zijn?
Zwakkere?
Zachter?
Taller?
Wil je me stil te zijn?


Heeft mijn schouders je provoceren?
Heeft mijn borst?
Ben ik mijn maag?
Mijn heupen?
Het lichaam Ik ben geboren met
Is het niet wat je wilde?
Als ik dragen wat comfortabel is
Ik ben geen vrouw
Als ik schuur de lagen
Ik ben een slet
Hoewel je nooit mijn lichaam heb gezien
U oordeelt het nog steeds
En mij oordelen voor haar
Waarom?
Wij maken veronderstellingen over mensen
Op basis van hun omvang
We besluiten wie ze zijn
We besluiten wat ze waard
Als ik draag meer
Als ik draag minder
Wie beslist wat dat maakt me?
Wat dat betekent?
Is mijn waarde enkel op basis van je waarneming?
Of is uw mening over mij?
Niet mijn verantwoordelijkheid