MENU

TikTok: Kiss Me More 「Lời bài hát」 - Dịch sang tiếng Việt

🎶 la-la-la-la-la-la. All on my tongue, I want it (La-la-la-la-la-la)
I, I feel like fuckin' somethin' But we could be corny, fuck it.
Sugar, I ain't no dummy, dummy. I likе to say, "What if?", but if
We could kiss and just cut the rubbish. Then I might bе onto somethin'. I ain't givin' ... 🎶


TikTok: Kiss Me More 「Lời bài hát」

🎶 la-la-la-la-la-la. All on my tongue, I want it (La-la-la-la-la-la)
I, I feel like fuckin' somethin' But we could be corny, fuck it.
Sugar, I ain't no dummy, dummy. I likе to say, "What if?", but if
We could kiss and just cut the rubbish. Then I might bе onto somethin'. I ain't givin' ... 🎶
Kiss Me More - Doja Cat & SZA (LYRICS / Lirik Lagu)[Verse 1: Doja Cat]
We hug and, yes, we make love
And always just say goodnight (La-la-la-la-la-la)
And we cuddle, sure, I do love it
But I need your lips on mine

[Chorus: Doja Cat]
Can you kiss me more?
We're so young, boy, we ain't got nothin' to lose, uh-oh
It's just principle
Baby, hold me 'cause I like the way you move, uh-oh

[Post-Chorus: Doja Cat]
Boy, you write your name, I can do the same
Oh, I love the taste, la-la-la-la-la-la


All on my tongue, I want it (La-la-la-la-la-la)
Boy, you write your name, I can do the same
Oh, I love the taste, la-la-la-la-la-la
All on my tongue, I want it (La-la-la-la-la-la)

[Verse 2: Doja Cat]
I, I feel like fuckin' somethin'
But we could be corny, fuck it
Sugar, I ain't no dummy, dummy
I likе to say, "What if?", but if
We could kiss and just cut the rubbish
Then I might bе onto somethin'
I ain't givin' you one in public
I'm givin' you hundreds, fuck it
Somethin' we just gotta get into
Sign first, middle, last on the wisdom tooth
Niggas wishin' that the pussy was a kissin' booth
Taste breakfast, lunch, and gin and juice
And that dinner just like dessert too
And when we French, refresh, gimme two
When I bite that lip, come get me too
He want lipstick, lip gloss, hickeys too, huh
[Chorus: Doja Cat]
Can you kiss me more?
We're so young, boy, we ain't got nothin' to lose, uh-oh


It's just principle
Baby, hold me 'cause I like the way you move, uh-oh

[Post-Chorus: Doja Cat]
Boy, you write your name, I can do the same
Oh, I love the taste, la-la-la-la-la-la
All on my tongue, I want it (La-la-la-la-la-la)
Boy, you write your name, I can do the same
Oh, I love the taste, la-la-la-la-la-la
All on my tongue, I want it

[Verse 3: SZA]
Say give me a buck, need that gushy stuff
Push the limit, no, you ain't good enough
All your niggas say that you lost without me
All my bitches feel like I dodged the county
Fuckin' with you feel like jail, nigga
I can't even exhale, nigga
Pussy like holy grail, you know that
You gon' make me need bail, you know that
Caught dippin' with your friend
You ain't even half man, lyin' on your—, you know that
Got me a bag full of brick, you know that
Control, don't slow the pace if I throw back
All this ass for real (Ah)


Drama make you feel (Ah)
Fantasy and whip appeal is all I can give you
[Chorus: Doja Cat, SZA & Both]
Can you kiss me more?
We're so young, boy, we ain't got nothin' to lose, uh-oh
It's just principle
Baby, hold me 'cause I like the way you groove, uh-oh
Oh, darlin'

[Post-Chorus: SZA & Doja Cat]
Boy, you write your name, I can do the same
Ooh, I love the taste, oh-la-la-la-la-la
All on my tongue, I want it
Boy, you write your name, I can do the same
Ooh, I love the taste, oh-la-la-la-la-la
All on my tongue, I want it


TikTok: Kiss Me More 「Lời bài hát」 - Dịch sang tiếng Việt


Chúng tôi ôm và, vâng, chúng ta làm tình
Và luôn luôn chỉ nói chúc ngủ ngon (La-la-la-la-la-la)
Và chúng tôi âu yếm, chắc chắn, tôi làm tình yêu nó
Nhưng tôi cần đôi môi của bạn về tôi

[Chorus: Doja Cát]
bạn có thể hôn em nhiều hơn?
Chúng tôi đang rất trẻ, cậu bé, chúng tôi không có nothin' để mất, uh-oh


Nó chỉ là nguyên tắc
Baby, ôm em vì tôi giống như cách bạn di chuyển, uh-oh

[Post-Chorus: Doja Cát]
Boy, bạn viết tên mình, tôi có thể làm tương tự
Ồ, tôi yêu thích hương vị, la-la-la-la-la-la
Tất cả trên lưỡi của tôi, tôi muốn nó (La-la-la-la-la-la)
Boy, bạn viết tên mình, tôi có thể làm tương tự
Ồ, tôi yêu thích hương vị, la-la-la-la-la-la
Tất cả trên lưỡi của tôi, tôi muốn nó (La-la-la-la-la-la)

[Verse 2: Doja Cát]
Tôi, tôi cảm thấy như chết tiệt somethin'
Nhưng chúng tôi có thể ủy mị, fuck nó
Đường, tôi không phải là không giả, giả
Tôi likе nói, "Điều gì nếu?", Nhưng nếu
Chúng ta có thể hôn và chỉ cần cắt rác
Sau đó, tôi có thể bе vào somethin'
Tôi không được givin' bạn một ở nơi công cộng
Tôi đang givin' bạn hàng trăm, fuck nó
Somethin' chúng tôi chỉ Gotta Get vào
Đăng, chữ lót cuối cùng trên răng khôn
Niggas wishin' rằng âm hộ là một Kissin' gian hàng
Hương vị bữa ăn sáng, bữa trưa và rượu gin và nước trái cây
Và đó là bữa ăn tối giống như món tráng miệng quá


Và khi chúng ta Pháp, làm mới, gimme hai
Khi tôi cắn môi đó, hãy làm cho tôi quá
Ông muốn son môi, bóng môi, hickeys quá, huh
[Chorus: Doja Cát]
bạn có thể hôn em nhiều hơn?
Chúng tôi đang rất trẻ, cậu bé, chúng tôi không có nothin' để mất, uh-oh
Nó chỉ là nguyên tắc
Baby, ôm em vì tôi giống như cách bạn di chuyển, uh-oh

[Post-Chorus: Doja Cát]
Boy, bạn viết tên mình, tôi có thể làm tương tự
Ồ, tôi yêu thích hương vị, la-la-la-la-la-la
Tất cả trên lưỡi của tôi, tôi muốn nó (La-la-la-la-la-la)
Boy, bạn viết tên mình, tôi có thể làm tương tự
Ồ, tôi yêu thích hương vị, la-la-la-la-la-la
Tất cả trên lưỡi của tôi, tôi muốn nó

[Verse 3: SZA]
Nói cho tôi một buck, cần những thứ gushy
Đẩy quá giới hạn, không, bạn không đủ tốt
Tất cả niggas bạn nói rằng bạn bị mất mà không có tôi
Tất cả chó cái tôi cảm thấy như tôi né quận
Fuckin' với bạn cảm thấy như tù, nigga
Tôi thậm chí không thể thở ra, nigga
Pussy như Chén thánh, bạn biết rằng


Bạn gon' khiến tôi cần giải cứu, bạn biết rằng
Bắt dippin' với bạn bè của bạn
Bạn không phải là một nửa đàn ông, lyin' trên your-, bạn biết rằng
Đã cho tôi một túi đầy gạch, bạn biết rằng
Kiểm soát, không làm chậm tốc độ nếu tôi ném lại
Tất cả ass này cho sản (Ah)
Drama làm bạn cảm thấy (Ah)
Ảo và roi kháng cáo là tất cả tôi có thể cung cấp cho bạn
[Chorus: Doja Cát, SZA & Cả]
bạn có thể hôn em nhiều hơn?
Chúng tôi đang rất trẻ, cậu bé, chúng tôi không có nothin' để mất, uh-oh
Nó chỉ là nguyên tắc
Baby, ôm em vì tôi giống như cách bạn rãnh, uh-oh
Oh, em yêu

[Post-Chorus: SZA & Doja Cát]
Boy, bạn viết tên mình, tôi có thể làm tương tự
Ooh, tôi yêu thích hương vị, oh-la-la-la-la-la
Tất cả trên lưỡi của tôi, tôi muốn nó
Boy, bạn viết tên mình, tôi có thể làm tương tự
Ooh, tôi yêu thích hương vị, oh-la-la-la-la-la
Tất cả trên lưỡi của tôi, tôi muốn nó